Workshop: Hur ger vi återkoppling vid morgonmöten?

Om aktiviteten

I denna aktivitet tittar ni på en film tillsammans, diskuterar användbarheten av den återkoppling ni sett på filmen i mindre grupper och ger förslag på hur återkoppling under morgonmöten kan bli mer användbar.

Uppskattad tid till aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att uppmärksamma och problematisera hur återkoppling ges vid överrapportering vid (morgon)möten och ge förslag på hur återkoppling under  dessa möten kan bli konstruktiv och användbar på den egna arbetsplatsen.

Förberedelse

Innan aktiviteten läser deltagarna översiktligt om

generella tips för användbar återkoppling

feedforward ”nästa gång pröva att…

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad som behöver förbereda.

 1. Se filmen ”Film 13 Återkoppling via morgonmöte – användbar eller inte?” tillsammans. Filmen finns under ”Återkoppling vid morgonmöte” på denna länk.
 2. Dela in i grupper om 4-6 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
 3. Instruera grupperna:
  • Analysera återkopplingen på filmen. Var den användbar eller mindre användbar och av vilken anledning?
  • Hur skulle återkopplingen på filmen ha kunnat bli än mer användbar?
  • På vilket sätt vill vi ge återkoppling vid överrapportering på vår arbetsplats?
  • Efter gruppdiskussioner kan varje grupp delge minst ett förslag på hur återkopplingen på filmen kunnat bli mer användbar samt hur man vill ha det på den egna arbetsplatsen.
  • Sammanfatta vad ni kommit fram till och vad ni ska tänka på inför nästa egna morgonrapport/morgonmöte.