Workshop: Podd för en “journal club” på temat handledning och lärande

Om aktiviteten

I denna aktivitet går ni igenom hur ni kan ha en journal club på teamet handledning och lärande. En Journal Club är ett tillfälle för att på ett informellt och kollegialt sätt diskutera litteratur och forskning inom det egna området. Vill man veta mer vad en journal club är kan man läsa mer på denna länk i menyn till höger.

Uppskattad tid till aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att diskutera handledning och andra teman relaterat till handledning i grupp som kan tillämpas och förbättra handledningen på den egna arbetsplatsen.

Förberedelse

Välj en podd från hemsidan nedan. Skicka ut länk till podden till deltagarna i god tid innan aktiviteten.

Poddar för ’Journal Clubs’ om handledning och lärande

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad deltagarna behöver förbereda.

Aktiviteten bygger på att du väljer en podd som ska diskuteras.

  1. Den som leder mötet för presenterar en kort (!) sammanfattning av texten (gärna med visuellt stöd).
  2. Diskussion och analys – börja parvis eller i grupper om högst fyra personer – med hjälp av ett antal fasta frågor – för att senare sammanfatta i helgrupp eventuellt med hjälp av digitala verktyg om man är många, till exempel en digital anslagstavla.
  3. Nästa gång kan ni förslagsvis utse en ny person som leder möte. Den nya personen väljer en ny podd till nästa journal club.
  4. Anteckningar från journal cluben skickas ut till alla inbjudna efteråt. På en digital anslagstavla sparas allt och deltagare kan dela via länk vad som sagt.