Workshop: Vi funderar på att införa gaffelhandledning – hur gör man?

Om aktiviteten

I denna aktivitet diskuterar ni i mindre grupper om gaffelhandledning skulle kunna införas på er arbetsplats utifrån exempel där gaffelhandledning är implementerat.

Uppskattad tid till aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att diskutera och värdera om gaffelhandledning är lämpligt och möjligt på er egen arbetsplats och i så fall hur detta skulle kunna organiseras.

Förberedelse

Innan aktiviteten tar deltagarna översiktligt del av materialet nedan. På sidan dit länken tar er finns olika exempel på gaffelhandledning runt om i landet. Olika individer har intervjuats om hur de organiserat gaffelhandledning, för vilken målgrupp och möjligheter och utmaningar. Välj några ni tycker verkar mest intressanta att ta del av alternativt dela upp materialet mellan er och se en beskrivning var.

Gaffelhandledning

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad kollegorna behöver förbereda.

 1. Gå kort igenom vad ni sett, sammanfatta vad gaffelhandledning är och visa exempel på schema för en gaffelhandledningsmottagning. Schema hittar du till höger på denna länk.
 2. Dela in i grupper om 4-6 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
 3. Instruera grupperna:
  • Vad ser ni för möjligheter respektive utmaningar med gaffelhandledning på denna arbetsplats?
  • Hur skulle ett konkret upplägg översiktligt kunna se ut hos oss och för vilken/vilka målgrupper?
  • Be grupperna skriva ner nyckelord på whiteboard, alternativt papper eller digital anslagstavla.
  • Efter gruppdiskussion, be grupperna kort sammanfatta sina förslag.
 • Bestäm hur ni vill gå vidare med förslagen från aktiviteten som ni sparar.