Gaffelhandledning

Gaffelhandledning och/eller gaffelmottagning är en modell som innebär att flera studenter eller läkare under utbildning (AT-, BT- eller ST-läkare) kan arbeta parallellt och ta emot  patienter, med stöd och handledning av en specialistläkare direkt tillgänglig i ett rum bredvid om frågor uppstår och konsultation med handledare behövs. Specialistläkaren har under tiden för gaffelhandledningen eller mottagningen inga egna patienter.

Gaffelhandledning 230507

”Själva namnet gaffelmottagning bygger på idén om att patientmöten samt tid för handledning och reflektion ska varvas, likt en gaffel med luft mellan spetsarna.” (Ur sjukhusläkaren 25/2 2022, artikel av Eva Nordin)

Vid en gaffelmottagninge är tidsbokningen något förskjuten. Patienter tas emot med t ex 20 minuters intervall. En läkare under utbildning tar emot en patient kl 8.30, läkare nummer 2 tar emot en patient 8.50 och läkare nr 3 tar emot en patient 9.10. På så sätt skapas luft i systemet för handledning och reflektion samtidigt som köerna kortas. Både läkare under utbildning och handledare som prövat gaffelmottagning vittnar om att detta kan skapa en bättre arbetsmiljö och ge vinster för alla parter, Läkare under utbildning har upplevt att de utvecklas lite snabbare i sin läkarroll då de även kan ta emot lite mer utmanande patienter då de känner sig trygga med att ha en handledare tillgänglig som inte har egna patienter. Läs mer här.

”Om ST-läkarna inte är i behov av handledning kan specialisten sköta sin administration och hinna bli klar med sina ärenden. Det minskar stressen även för specialisterna..”, (Ur sjukhusläkaren 25/2 2022, artikel av Eva Nordin, intervju med Charlotte Alverbratt, Prostatacancercentrum, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg).

Ett vetenskapligt arbete under ST av Hanna Gröning och Paulina  Klim, 2023, Region Skåne

Gaffelhandledning

Kartan nedan är enbart påbörjad. Intervjuer med läkare som använder sig av gaffelhandledning genomförs just nu och kommer att läggas till på kartan. Vill du vara med och även sätta din arbetsplats på kartan?  Kontakta oss!

Karta_gaffelhandledning