Förbered kollegor

Foto: Johnny Ring

Många studentansvariga vittnar om att det kan vara svårt att engagera stressade kollegor i handledning av studenter. Vad har de att vinna för egen del?

Internationella och svenska studier har visat att många handledare upplever handledning av studenter som stimulerande och engagerande. Man är motiverad, men kan känna sig osäker på sin kompetens som handledare. En del är också osäkra på vad rollen som handledare av studenter som kommer under kortare eller lite längre perioder egentligen kräver.

Framförallt efterlyser många handledare mer tid för handledning och för att utveckla sin kompetens inom handledning, utan att det ska konkurrera med patienternas behov.
Man efterlyser också återkoppling på sin handledning och att handledning ska vara meriterande Sternszus et al 2020; Strand et al 2017; von Below 2017; Steinert et al 2009; Steinert et al 2015; Steinert et al 2017).

Återkoppling till handledare

I Region Skåne är handledning fr o m 2021 en av de uppgifter och kompetenser som ska tas upp i utvecklingssamtal, vara meriterande och ha betydelse för karriärutveckling (även om verkligheten ännu inte kommit ifatt målsättningen).

När det gäller att motivera kollegorna, så kan en av de viktigaste delarna i planeringen av en placeringvara återkoppling på individuell handledning och det lärandeklimat som ni som kollektiv skapar, utöver meriteringsmöjligheter. Du hittar underlag till:

Presentera ditt upplägg och studenterna

Placeringens upplägg och handledarnas roll

Som studentansvarig kan du påverka studenternas möjligheter till en god lärandemiljö genom att presentera placeringens upplägg för kollegorna. Denna behöver inte innehålla alla detaljer eller vara särskilt omfattande Snarare kan det vara mer effektivt med en kort och koncis genomgång med mer tid för kollegornas reaktioner, frågor och återkoppling.

Vilka är studenterna som kommer?

Tänk också igenom hur du har möjlighet att presentera de studenter som kommer i olika perioder. Förslag från erfarna studentansvariga är att sätta upp fotolista med namn på de studenter som kommer på lämplig plats (denna får du av kursadministratör). Studenter vittnar om hur stor betydelse det har att vara en person snarare än en i mängden som ”kandidat” eller ”svans”.

Några tips:

  • Sammanställ i en powerpoint eller på annat vis en kort presentation av din planering för studenternas placering.
  • Välj ett lämpligt tillfälle när relevant personal är samlad (morgonmöte – annat tillfälle). Presentera din plan och diskutera denna med kollegorna.
  • Presentera de viktigaste och relevanta delarna för dina kollegor med fokus på deras roll som handledare under placeringen.
  • Kom ihåg att det finns en tydlig gräns för vad som är ditt ansvar och vad som är frågor som läkarprogrammets kursansvariga behöver besvara. Tveka inte att vända dig till kursortsansvarig/kursansvarig för stöd.

Vad behöver du få veta av dina kollegor?

  • Vilka tankar och känslor finns när det gäller studenternas lärande på er arbetsplats, om rollen som handledare och om den tid som man behöver lägga ner?
  • Vad skulle de eventuellt vilja lära sig mer om inför handledningen?
  • Information de saknar och skulle vilja ha?

När du samlat info och frågor – återkom med en sammanfattning av de svar du kan erbjuda! Dela med dig av din plan och inhämta återkoppling – även om du möter kritiska röster. Kom ihåg att det inte är din uppgift att påverka förutsättningar som t ex tid avsatt eller enskilda studenters kapacitet! Kom också ihåg att din arbetsplats får ersättning för handledning och intrånget i vårdproduktionen!