Hur uppfattar studenter lärandeklimatet på din arbetsplats?

 Du har hört ryktas att studenterna har upplevt lärandeklimatet på en tidigare placering som jobbigt men du vet inte på vilket sätt eller varför. Som placeringsansvarig har du sett tidigare kursutvärderingar som inkluderat placeringen på din arbetsplats men inser att du vet ganska lite om hur studenterna upplever sig bemötta och hur de egentligen trivs hos er. Du har funderat över hur du som handledare och placeringsansvarig kan bidra till ett gott lärandeklimat och till att studenterna skulle känna sig inkluderade och delaktiga. Men hur uppfattar egentligen studenterna lärandeklimatet? 

Gör en självvärdering

Gör en värdering av hur DU uppfattar lärandemiljön på din arbetsplats:

https://sunet.artologik.net/lu/Survey/24933.

 • Under den öppna frågan kan du ge exempel på förbättringsområden.
 • Spara genom att skriva ut som PDF (kommer upp som alternativ automatiskt). Klicka sedan på ”skicka” (självvärderingen kan inte spåras till dig).

Utvärdera hur studenterna uppfattar lärandeklimatet

Det finns flera olika forskningsbaserade frågeformulär att använda för att ta reda på hur studenterna eller andra grupper av läkare/personal  underutbildning uppfattar lärandeklimatet på din arbetsplats.

Ett av dessa är UCEEM- formuläret (även kallat JERTA) som har utvecklats av MedCUL i samarbete med lärare och studenter på Lunds universitets läkarprogram. Utvecklingen av frågeformuläret är gjort utifrån internationella riktlinjer för instrumentutveckling och psykometriskt utvärderat.

UCEEM

UCEEM/JERTA-formulär

Frågeformuläret har två övergripande skalor

A: Erfarenhetsbaserat lärande och
B: Socialt deltagande

Dessa har vardera två subskalor som utformats för att man på en arbetsplats ska kunna utvärdera hur studenter uppfattar:

 • A1. Handledning och arbetsrelaterat lärande
 • A2:Hur förberedd kliniken är på deras ankomst
 • B1: Kommunikation och inkludering
 • B2; Likabehandling/Likarätt

Formuläret är översatt till flera språk och används eler har använts på läkar- och andra utbildningsprogram bland annat i Malaysia, Indonesien, Indien, Storbrittanien, Sverige (LU & KI), Portugal, Brasilien, Iran (barnmorskeutbildning), Sydkorea, Turkiet, USA, Danmark och Island (på flera olika program).

Utöver empiriska data, bland annat intervjuer med studenter och handledare, bygger formulär på litteraturgenomgångar och teorier om lärande i arbete:

” A favorable workplace environment for undergraduate medical student learning is largely related to:

Invitational quality
– Opportunities to participate and learn from work experiences
– Interaction patterns and student inclusion
– Student agency and engagement

Organizational quality
– Preparedness of all parties for student entry
– Space and resources

Pedagogical quality
– Autonomy-supportive environment
– Enhancing reflective capabilities of students” (ur Strand et al. (2013) Development and psychometric evaluation of
the Undergraduate Clinical Education Environment Measure (UCEEM). pp. 1016-1017.

Läs mer

 • Development and psychometric evaluation of the Undergraduate Clinical Education Environment Measure (UCEEM).

  Strand P., Sjöborg K., Stalmeijer R., Wichmann-Hansen G., Jakobsson U., Edgren G. (2013). Med Teach. Dec; 35(12):1014.

 • The Manchester Clinical Placement Index

  Ett instrument för utvärdering av lärandeklimat från Storbrittanien med 8 påståenden samt öppna frågor. Täcker olika aspekter av lärande och undervisning dock inte emotionellt och socialt klimat som inkluderats i PHEEM, DREEM och UCEEM .

 • PHEEM

  Ett instrument utformat för att utvärdera ST-läkares uppfattningar om lärandemiljö. Under fliken ”lessons learned”  kan du hitta bra tips för användning av alla typer av psykometriska instrument av det här slaget.

 • DREEM

  Ett väl validerat och studerat instrument för att utvärdera grundutbildningsstudenters uppfattningar om utbildningsklimat på en utbildning, inklusive ViL/VFU placeringar.