Workshop: Ger vi användbar återkoppling?

Om aktiviteten

I denna aktivitet tittar ni på en eller fler filmer tillsammans, problematiserar användbarheten av den återkoppling ni sett på filmen i mindre grupper och ger förslag på hur återkoppling kan bli användbar. Aktiviteten bygger på att ni ser en film där återkopplingen INTE är optimal och kan problematiseras.

Uppskattad tid för aktiviteten

ca en timme.

Syfte

att problematisera återkoppling och ge förslag på hur återkoppling kan bli konstruktiv och användbar på den egna arbetsplatsen.

Förberedelse

Innan aktiviteten läser deltagarna översiktligt om

generella tips för användbar återkoppling

feedforward ”nästa gång pröva att…

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera deltagarna om vad de behöver förbereda. Identifiera en av de filmer som handlar om återkoppling som du tycker passar för den grupp som ska delta i aktiviteten, till exempel ”Film 1 Jakob [student] och Nadja neurostatus och återkoppling” eller ”Film 2 Sandra [ST-läkare] och Pernilla återkoppling efter patientmöte”. Filmerna finns under “Om återkoppling” på denna länk.

  1. Se en av filmerna tillsammans.
  2. Dela in i grupper om 4-6 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
  3. Instruera grupperna:
    • På vilket sätt kan återkopplingen från handledaren bli än mer användbar? Be grupperna komma fram till minst tre förslag.
    • Efter gruppdiskussioner låt varje grupp delge minst ett förslag på hur återkopplingen kan bli mer användbar.
  • Se filmen Fabulous Feedback på denna länk för ett exempel på användbar återkoppling.