Utveckla administrativa funktioner

Förutsättningar för lärande och handledning är beroende av effektivt och professionellt administrativt stöd, det kan i en del sammanhang vara andra personer än dem som är handledare, ansvariga för VFU eller studierektorer.

Arbetslaget / arbetsplatsen

Vilket administrativt stöd underlättar adepters arbete/deltagande i arbete? Vem gör jobbet?

Exempel…

Vilket administrativt stöd är viktigt för handledare? Vem gör jobbet?

Exempel…

Kliniken / vårdcentralen

Vilket administrativt stöd underlättar olika utbildningsuppdrag och dem som ansvarar för dem?

Exempel…

Sjukhuset / primärvårdsområdet och övergripande regionnivå

Vilket administrativt stöd underlättar olika utbildningsuppdrag och dem som har övergripande ansvar för dem?

Exempel…

Lärosäten

Samverkan i administrativt stöd mellan lärosäten och övergripande nivå inom vården?

Exempel…