Utveckla digitala funktioner

Digitaliseringen är en självklarhet. Här finns exempel på sådant som sticker ut och innovativt underlättar lärande och handledning på de olika systemnivåerna. Dela med er av era exempel!

Arbetslaget / arbetsplatsen

Exempel…

Kliniken / vårdcentralen

Exempel…

Sjukhuset / primärvårdsområdet och övergripande regionnivå

Exempel…

Lärosäten

Exempel…