Stimulera utveckling av kliniska resonemang

Vad innebär ”clinical reasoning”?

Begreppet ”Clinical reasoning” på engelska är inte helt lätt att översätta och det finns flera begrepp på svenska som används för att beskriva detta i olika sammanhang som t ex: medicinskt beslutsfattande, kliniskt tänkande, alternativt att föra diagnostiska resonemang/kliniska resonemang, göra kliniska bedömningar. Nedan hittar du material om ”kliniskt resonerande” att använda för handledning och undervisning.

Clinical reasoning – från novis till expert

Bildspelet ovan ger ett exempel på hur en läkarstudent respektive en ST-läkare resonerar kring ett patientfall. Här får du lära dig mer om skillnader i kliniska resonemang mellan en läkare under utbildning med mer erfarenhet och en läkarstudent med mindre klinisk erfarenhet och färre patientmöten i bagaget.

Mer om detta hittar du bland annat i Judith L. Bowen. Educational Strategies to Promote Clinical Diagnostic Reasoning N Engl J Med 2006;355: 2217-25. (huvudsakligen sidorna 2017-2020)

Bildspelet  innehåller också en beskrivning av skillnader mellan ”system 1” och ”system 2” modellen för kliniskt resonerande (referenser i bildspelet)

Se också!

Fiska eller utforska?

Filmen nedan visar inte hur du stöttar utveckling av kliniska resonemang utan snarare vad man brukar kalla att ”fiska” efter ngt dvs ’gissa vad jag tänker på som handledare snarare än att utforska hur studenten tänker och resonerar sig fram? Filmen är tänkt att användas som ett humoristiskt  underlag för diskussion. Vibecke och Alice spelar roller.

Filmer om hur vi resonerar kliniskt och fattar medicinska beslut

Clinical Reasoning 02: Illness Scripts

Clinical Reasoning 03: Problem Representation

Clinical Reasoning 04: Make a Differential Diagnosis

Cognitive Errors and Biases in Clinical Reasoning