Handleda

Här hittar du stöd och inspiration för din egen handledning eller för handledning tillsammans med kollegor på din arbetsplats.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Föredrar du en översikt över allt material? Använd istället webbplatskartan.

1. Välj tema

Jag vill:

Tema - handledning
 • Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte (31)
 • Genomföra bedömningar och handlednings- och återkopplingssamtal (15)
 • Handleda flera samtidigt (3)
 • Läsa om EPA (1)
 • Utvärdera och få återkoppling på handledning (5)
 • Filmer och poddar (5)

2. Filtrera din sökning

Kategori - handleda
 • handledningssamtal (7)
 • modeller för handledning (13)
 • stöd om återkopplingen inte når fram (6)
 • handleda i undersökningsteknik / procedurer (4)
 • generella tips för användbar återkoppling (1)
 • modeller för återkoppling (10)
 • instrument för bedömning och återkoppling (4)
 • handleda studenter på akuten (1)
 • riktlinjer för patienters medverkan i undervisning (1)
TEMABESKRIVNING

Tema: Handleda flera samtidigt

Här kan du ta del av exempel på hur du kan handleda fler läkare under utbildning eller studenter i gaffelmottagning eller hur du kan lägga upp en grupphandledning.

Gaffelhandledning

Gaffelhandledning och/eller gaffelmottagning är en modell som innebär att flera läkare under utbildning (AT-, BT- eller ST-läkare) kan arbeta parallellt och ta emot patienter, med stöd och handledning av en specialistläkare direkt tillgänglig i ett rum bredvid

Grupphandledning och reflektionsgrupper

På denna sida kan du ta del av kunskaper och erfarenheter av grupphandledning och reflektionsgrupper som relaterar till läkares och läkarstudenters lärande i det dagliga arbetet.

Interprofessionellt lärande

På läkarutbildningarna finns utbildningsmoment och verksamhetsförlagd /verksamhetsintegrerad utbildning som genomförs tillsammans med studenter och yrkesverksamma från olika professioner. I en artikel i Läkartidningens beskrivs Linköpings läkarprogram som ”bäst i klassen” när det gäller interprofessionellt lärande (IPL). Du hittar artikeln om...

Vill du bidra, dela med dig av en idé, ett arbetsätt ellar annat? Hör av dig!