Modul Använda och utvärdera en handledningsmodell

I denna modul presenteras flera olika forskningsförankrade modeller för klinisk handledning. Alla modeller är lärande- eller personcentrerade (men i varierande grad), vilket innebär att de tar sin utgångspunkt i studentens/personens förutsättningar, målsättningar och behov för att klara kursmål och utveckla professionell kompetens som läkare.

Du kommer att få läsa om olika handledningsmodeller, och sedan välja en av och tillämpa denna och reflektera över användbarhet och ditt professionella förhållningssätt som handledare.

Omfattning: ca 2-2,5 timmar

Mål: efter genomförd modul ska du kunna tillämpa och utvärdera användbarheten av en handledningsmodell

Dokumentation: din rapport om tillämpningen av handledningsmodellen (kan bestå en halv A4 eller mer)

Förutsättningar: du behöver hjälp av en student eller AT/BT-läkare som du handleder för att testa modellen

  1. Läs om de olika handledningsmodellerna.

OMP – ”En-minuts-modellen”

Modell SNAPPS – studenten styr

Modell Peytons – fyra steg för färdighetsträning

SDR – Structured Deliberate Reflection Model

SEA-TOW – checklista för kliniskt, diagnostiskt resonerande

Stöd för åtgärdsresonemang

En omvänd (”flipped”) handledning i undersökningsteknik

Peer-learning

2. Bestäm dig för vilken eller vilka modeller du vill använda.

3. Ta reda på motivet till varför modellen har utvecklats samt några fördelar och ev nackdelar med modellen/modellerna. Du hittar information om detta på respektive modells sida.

Prova modellen vid ett tillfälle när du handleder en eller flera studenter eller AT/BT-läkare.

  • Informera studenten om vad du vill prova och varför.
  • Be studenten/studenterna att ge feedback/feedforward efteråt och dokumentera denna.
  • Anteckna din egen erfarenhet av att använda modellen.

Gör en kort rapport där du inkluderar

  • motivet till att modellen utvecklats och varför du valde denna
  • den dokumenterade återkopplingen från en student (eller flera)
  • din egen reflektion över tillämpbarheten utifrån din egen erfarenhet och vad som kan förbättras/utvecklas.