Modul: Använda och utvärdera en handledningsmodell

I denna modul får du ta del av olika modeller för handledning, välja en av dessa och tillämpa den samt reflektera över modellens användbarhet.

Omfattning: ca 2-2,5 timmar

Mål: Efter genomförd modul ska du kunna tillämpa och utvärdera användbarheten av en handledningsmodell.

Förutsättningar: Du behöver hjälp av någon du handleder för att testa en handledningsmodell.

Du hittar fler moduler för utbildning av handledare HÄR

Läs och titta vid behov på film om de olika handledningsmodellerna.

OMP – ”En-minuts-modellen”

Modell SNAPPS – den handledda styr

Modell Peytons – fyra steg för färdighetsträning

SDR – Structured Deliberate Reflection Model

SEA-TOW – checklista för kliniskt, diagnostiskt resonerande

Stöd för åtgärdsresonemang

En omvänd (”flipped”) handledning i undersökningsteknik

Modellerna är alla, i olika grad, personcentrerade och autonomistödjande. Detta innebär att de tar sin utgångspunkt i den handleddas förutsättningar, målsättningar och behov och ger utrymme för den handledda att delta i både tänkande och handlande vid utförandet av en professionell aktivitet.

Bestäm dig för vilken eller vilka modeller du vill använda. Ta sedan reda på motivet till varför modellen har utvecklats samt några fördelar och eventuella nackdelar med modellen/modellerna. Du hittar information om detta på respektive modells sida.

Prova modellen vid ett tillfälle när du handleder en eller flera och berätta för den/de du handleder vad du vill prova och varför.

Be den/de du handleder att ge återkoppling efteråt och dokumentera denna.

Dokumentation:

Skriv en kort rapport där du inkluderar

  • motivet till att modellen utvecklats och varför du valde denna
  • den återkoppling du fått från den/de du handleder
  • din egen reflektion över tillämpbarheten utifrån din egen erfarenhet och vad som kan förbättras/utvecklas.

Spara dokumentet i din handledarportfölj.