engagera kollegor i handledning

engagera kollegor i handledning

Workshop: Är vi förebilder som handledare?

Om aktiviteten I denna aktivitet identifierar och problematiserar ni konkreta beteenden hos handledare ni uppfattar som förebilder, samt vilka normer och värderingar på er arbetsplats som påverkar handledarbeteenden. Uppskattad tid för aktiviteten ca 45-60 [...]

Tema: Planera för att ta emot studenter

Här finns tips för dig som är amanuens eller studentansvarig på hur du kan skapa en meningsfull introduktion till studenter, hur du kan engagera kollegor i handledning, riktlinjer för patienters medverkan i undervisning och mycket mer.

Engagera kollegor i handledning av studenter

Många studentansvariga vittnar om att det kan vara svårt att engagera stressade kollegor i handledning av studenter. Vad har de att vinna för egen del? Här hittar du några tips på hur du kan engagera dina kollegor i att handleda.

Till toppen