modeller för handledning

modeller för handledning

Autonomistödjande handledning

Denna övergripande modell passar i många sammanhang där du vill ha ett ökat fokus på ett självstyrt lärande och stöd för  självständigt handlande och tänkande. Modellen är en utveckling av mästar-lärling modellen för utveckling av de kognitiva processer som föregår och är en del av en arbetsuppgift tex förmåga att resonera, lösa problem, sätta upp egna mål, identifiera vad man behöver lära sig och hur etc.

Till toppen