Autonomistödjande handledning

Denna övergripande modell (eller snarare förhållningssätt) passar i många sammanhang där ett självstyrt lärande och stöd för självständigt handlande och tänkande står i centrum.

Modellen är en utveckling av mästar-lärling modellen med ett ökat fokus på de kognitiva processer som föregår och är en del av en arbetsuppgift t ex förmåga att resonera, lösa problem, sätta upp egna mål, identifiera vad man behöver lära sig och hur etc. Modellen kallas på engelska för Cognitive apprenticeship och är den modell som ligger till grund för utformningen av ett formulär där du kan skatta din egen handledning och ett annat formulär du kan använda för att få återkoppling på din handledning eller er handledning på gruppnivå. I den korta PowerPoint presentationen nedan får du veta mer om förhållningssättet.

Cognitive apprenticeship in clinical practice: can it stimulate learning in the opinion of students?
Renée E. Stalmeijer; Diana H. J. M. Dolmans; Ineke H. A. P. Wolfhagen; Albert J. J. A. Scherpbier, Adv in Health Sci Educ (2009) 14:535–546.


Cognitive Apprenticeship in Orthopaedic Surgery: Updating a Classic Educational Model.Butler BA, Butler CM, Peabody TD. J (2019 )Surg Educ. Jul-Aug;76(4):931-935.


The development of an instrument for evaluating clinical teachers: involving stakeholders to determine content validity.
Stalmeijer RE, Dolmans DH, Wolfhagen IH, Muijtjens AM, Scherpbier AJ. Med Teach. 2008;30(8):e272-7.


The Maastricht Clinical Teaching Questionnaire (MCTQ) as a valid and reliable instrument for the evaluation of clinical teachers.
Stalmeijer RE, Dolmans DH, Wolfhagen IH, Muijtjens AM, Scherpbier AJ., Academic Medicine 2010 Nov;85(11):1732-8.


Situating Faculty Development in the Clinical Workplace (Doctoral dissertation, Lund University, Faculty of Medicine). Retrieved from
Strand, P. (2017) Doctoral dissertation, Lund University, Faculty of Medicine.


Cognitive apprenticeship – wikipedia