Examination, bedömning

Foto: Teresa Lindstedt

En examination utgör underlag för betygssättning vilket på svenska läkarprogram innebär att du antingen kan bli godkänd eller inte godkänd, inga andra betygsnivåer finns. Som handledare är det inte du som examinerar utan för varje kurs är det en utsedd examinator som gör en sammanlagd bedömning av huruvida varje enskild student är godkänd på kursen eller inte.

Kunskapsprov och praktiska prov

I slutet av terminen visar studenterna sina teoretiska kunskaper genom ett kunskapsprov. Detta består 120 flervalsfrågor, där varje fråga har ett enskilt bästa svar. De genomför också praktiskt prov, antingen genom OSCE (objective structured clinical examination) där de i slutet av kursen får visa färdigheter på olika stationer eller under kursen genom DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) ute i kliniken.

Observationer och återkoppling

Under senare år har läkarprogrammet i Lund påbörjat ett arbete mot ett fokus på att bedömningar dvs testande av kunskaper, färdigheter och förmågor samt observation och återkoppling i olika situationer ska ske med större betoning på frekventa bedömningar för lärande till skillnad mot enbart bedömning av lärande. Detta innebär bland annat att man vill ge studenten många tillfällen till att bli observerade av och få användbar återkoppling från olika handledare under sin kliniska träning.

Portfölj

Under kursen dokumenterar studenterna kontinuerligt underlag för måluppfyllelse för mer komplexa och integrerade kunskaper, förmågor och förhållningssätt i en kursportfölj. En stor del av kursportföljen består av dokumentation av träning av läkares arbetsuppgifter i kliniken, återkoppling från handledare samt progression mot självständighet. Även traditionella skriftliga inlämningsuppgifter,  egenreflektioner och deltagande i obligatoriska moment samlas i kursportföljen. I slutet av kursen granskar examinator studentens portfölj för att avgöra om underlaget visar på den bredd och djup som beskrivs i kursplanens mål.

Läs mer

Om observation och återkoppling under VIL/VFU