Medsittning – observation och återkoppling

observation

Foto: Kennet Ruona

Att som läkare under utbildning eller läkarstudent få möjlighet till medsittningar av en handledare brukar vara mkt uppskattat och utgör ett nödvändigt stöd för att utvecklas som läkare.  Vid en medsittning kan en handledare/kollega observera och ge återkoppling på hur man hanterar en situation eller utför en aktivitet och hur man kan agera för att utveckla sin förmåga och färdighet, för att kunna utföra denna självständigt . Även för färdiga specialister är observation och återkoppling kollegor emellan ett effektivt stöd för att utveckla färdigheter och förmågor på individuell nivå. Det är också ett redskap för att dela idéer för utveckling av den medicinska praktiken på en arbetsplats.

Observation av och återkoppling till läkarstudenter

På läkarprogrammen arbetar man idag utifrån principen att studenterna frekvent ska observeras och få feedback och feedforward på hur de klarar de olika arbetsuppgifter en läkare ska kunna. För återkoppling används ofta formulär bland annat används mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) och Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) men även formulär för observation av EPA, dvs de professionella aktiviteter som införs på Svenska läkarprogram och som studenterna ska kunna genomföra självständigt efter 6- års läkarutbildning. Till EPA-observationer finns skalor som bedömer grad av självständighet i relation till hur olika EPA. Här kan du läsa mer om EPA på svenska läkarprogram.

App och digital återkoppling

Pappersformulär har varit dominerande men idag är formulär ofta i digital form. Studenter kan komma att be dig som handledare att ge återkoppling  i en app i studentens mobil eller på en läsplatta. Som handledare behöver du inte leta fram rätt formulär eller veta hur du ska göra. Studenten visar dig det formulär som ska fyllas i och hur.

KOM IHÅG: formuläret består dels av skalsteg  där du fyller i i vilken grad studenten klarade uppgiften självständigt (alternativt annan skala som används) dels av en öppen kommentarsruta där du ger feedback och tips på hur studenten kan träna för att komma vidare (s.k feedforward). Denna kommentar – som inte behöver vara lång – är viktig för studenten. FÖRSÖK TA DIG TID TILL FEEDFORWARD  tex av typen ”Nästa gång pröva detta och se hur det fungerar för dig..”!!

Kompetensbedömningar och återkoppling till AT/BT och ST-läkare

Frekvent kontinuerlig återkoppling och bedömningar i varierande former av vad man som läkare under utbildning behöver utveckla  – och hur  – för att  bli självständig i sitt arbete är ett viktigt stöd för lärande i arbetet på arbetsplatsen (s k workplace-based assessment). Bedömningsinstrument av olika slag kan användas för att strukturera återkopplingen och ge underlag för  att synliggöra progression. HÄR hittar du mer om återkoppling och bedömningar samt exempel på instrument och formulär olika typer av bedömningar

Några exempel på formulär för återkoppling till studenter

Formulären har utvecklats och fler och nya exempel från olika lärosäten kommer att ges. Exempel på aktuella EPA-formulär i pappers- eller digital form hittar du på respektive läkarprograms informationssidor om EPA via EPA-sidan. De formulär i digital form som används av studenter får du information om av respektive lärosäte. OBS! Exemplen nedan illustrerar återkopplingsformulär med olika typer av självständighetsskalor.

Mer om instrument för bedömning och återkoppling hittar du HÄR

Generella tips för användbar återkoppling HÄR

  • Vill du veta mer om bedömningsinstrument?

    Du hittar mer att läsa och referenser HÄR