Pendletons modell för återkoppling

Modellens syfte är att försäkra sig om att den du handleder,  både själv och i dialog med handledare (och eventuellt andra) identifierar styrkor, dvs fokuserar på det som fungerade bra, och inte fastnar i det som inte fungerade.

Fokus ligger på att bjuda in den du handleder till egna reflektioner och som handledare addera observationer som belyser positiva beteenden, stärka dessa beteenden, diskutera vad som krävs för att åstadkomma dessa beteenden och vad som kan öka användningen av dessa.

Ett motiv till modellen är att den kan uppmuntra den som blir handledd att bli mer mottaglig för återkoppling genom att låta denna inleda varje steg i samtalet. Modellen kan också bidra till att den handledda känner sig lyssnad på vilket kan involvera och motivera personen till att vilja förändra och förbättra

Pendletons modell består av följande steg

  1. Fråga om den du handleder vill ha och är redo för återkoppling.

  2. Låt denna ge en bakgrund till eller kommentera situationen

  3. Den handledda beskriver vad som gick bra.

  4. Handledaren beskriver vad som gick bra (baserat på dennas konkreta observation)

  5. Den handledda säger vad hen kan förbättra

  6. Handledaren beskriver vad som kan förbättras (baserat på dennas konkreta observation)

  7. Överenskommelse om handlingsplan för utveckling/förbättring

Kritik mot Pendletons

Liksom ”Sandwich-modellen” kan denna modell kan upplevas som mindre rak och leda till att feedback-mottagaren avfärdar det positiva därför att man enbart ser det som en strategi, en klapp på huvudet innan man kommer till det som verkligen är viktigt – det som inte fungerade. För både sändare och mottagare kan det ibland kännas krystat att prata om hur det gick om något annat i situationen känns mer relevant att börja samtalet kring. Du kan läsa mer om detta på sidan Generella tips för användbar återkoppling. Alternativ till Pendletons modell är tex ”Utforskande återkopplingssamtal” , ”Återkoppling som dialog” och ”Feedforward” Du hittar fler modeller under kategorin ”Jag vill använda en modell för återkoppling”

Filmer som illustrerar Pendletons modell för återkoppling

Klicka på bilderna för att komma till respektive film