Workshop: Stämmer studenternas bild av lärandemiljön överens med vår egen?

Om aktiviteten

Här genomför ni som handleder läkarstudenter en skattning av hur ni själva uppfattar lärandemiljön på er arbetsplats. Denna jämför ni med hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Ni diskuterar eventuella diskrepanser mellan er egen skattning och studenternas utvärdering och identifierar områden som kan förbättras. Till hjälp finns ett forskningsbaserat formulär "UCEEM"* i två versioner, en självskattningsversion och en version för att utvärdera studenters uppfattningar. Vill du använda ett annat utvärderingsinstrument hittar du fler på denna länk.

Uppskattad tid till aktiviteten

en timme eller mer.

Syfte

att synliggöra olika uppfattningar om lärandemiljön på er arbetsplats och identifiera områden att prioritera för att förbättra miljön för studenter som målgrupp.

Förberedelse

Handledare: Inför aktiviteten genomför handledarna en skattning av hur de uppfattar lärandemiljön för studenter på arbetsplatsen. Du hittar formuläret för utskrift nedan. Be de handledare som ska delta i aktiviteten (helst alla som handleder studenter på arbetsplatsen) att fylla i formuläret "Självskattning av lärandemiljö" och lägga i ditt brevfack.

Studenter: Be de studenter som är placerad hos er att fylla i formuläret "The Undergraduate Clinical Education Environment Measure. "UCEEM". Du hittar formuläret för utskrift på denna länk.

För dig som ledare av aktiviteten: Gör en sammanställning av svaren (har du ett tillräckligt antal svar räkna ut medelvärden och se om standardavvikelserna ger något intressant resultat t ex på påståenden som tillhör kategorin likabehandling).

Ett annat alternativ är att se om några frågor sticker ut i resultatet och nöja dig med detta som diskussionsunderlag.

Digitalt alternativ: Kopiera över enkätfrågorna till ett digitalt verktyg som du hittar på denna länk för snabbare bearbetning av resultatet. Använder du ett digitalt verktyg kan du låta kollegorna svara på frågorna på plats när ni ses och även samla studenterna vid ett tillfälle för att fylla i på plats utan att det syns vem som svarat vad. Nedan på denna sida hittar du ett worddokument att ladda ner med alla påståenden att kopiera och klippa in.

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad deltagarna behöver förbereda.

  1. Samla kollegorna i storgrupp.
  2. Gå igenom studenternas svar och diskutera vad ni kan förbättra som handledare, både som grupp och enskilt.
  3. Identifiera ett eller fler områden att prioritera initialt för förbättring av er handledning på er arbetsplats.

Vill ni har mer bränsle till diskussionen?

Ta del av dessa observationer av och tankar från studenter om hur de kan uppleva handledning under en placering.

denna länk  hittar du mer material om inkludering, diskriminering etc