Handleda

Här hittar du stöd och inspiration för din egen handledning eller för handledning tillsammans med kollegor på din arbetsplats.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Föredrar du en översikt över allt material? Använd istället webbplatskartan.

1. Välj tema

Jag vill:

Tema - handledning
 • Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte (31)
 • Genomföra bedömningar och handlednings- och återkopplingssamtal (15)
 • Handleda flera samtidigt (3)
 • Läsa om EPA (1)
 • Utvärdera och få återkoppling på handledning (5)
 • Filmer och poddar (5)

2. Filtrera din sökning

Kategori - handleda
 • handledningssamtal (7)
 • modeller för handledning (13)
 • stöd om återkopplingen inte når fram (6)
 • handleda i undersökningsteknik / procedurer (4)
 • generella tips för användbar återkoppling (1)
 • modeller för återkoppling (10)
 • instrument för bedömning och återkoppling (4)
 • handleda studenter på akuten (1)
 • riktlinjer för patienters medverkan i undervisning (1)
TEMABESKRIVNING

Tema: Utvärdera och få återkoppling på handledning

Här hittar du instrument för att skatta och få återkopppling din egen handledning.

En påminnelse om hur mycket du som handledare betyder

”För mig äringen handledare anonym. De har introducerat mig till sin medicinska sfär och fångat mitt intresse. Handledare som varit medvetna om sin roll har även behandlat mig som en framtida kollega. När jag nu förbereder mig inför att välja...

EFFECT

Modell för återkoppling till handledare från ST-läkare.

Skatta din egen handledning

Gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret ”the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire” – självvärderingsversion. Fyll i dina styrkor och vad du vill utveckla i din handledning. Sätt upp rimliga och nåbara mål.

Återkoppling till dig som handledare

Be om strukturerad återkoppling på din handledning. Det kan vara lättare för den du handleder att ge dig återkoppling om du använder ett formulär för att strukturera återkopplingen.

Att ta emot återkoppling

Hur reagerar vi på feedback? Fundera över hur du själv brukar ta emot återkopplingen från andra i din omgivning. Hur upplever du balansen mellan att vilja växa och utvecklas och samtidigt accepteras precis som du är?

Vill du bidra, dela med dig av en idé, ett arbetsätt ellar annat? Hör av dig!