Modul: Tillämpa en modell för användbar återkoppling

I denna modul får du tillämpa och problematisera modeller för återkoppling.

Omfattning: ca 1,5 timmar.

Mål: efter genomförd modul ska du kunna beskriva och tillämpa användbar återkoppling.

Du hittar fler moduler för utbildning av handledare HÄR

Bestäm dig för vilken modell du vill prova. Använd modellen i en situation där du ska ge återkoppling till en person du handleder.

Dokumentation

Beskriv kort den modell du valde och varför. Återge sedan hur du upplevde att använda modellen: vilka delar fungerade bra? Vad hade du velat ändra till nästa gång? Fundera till slut över om du nästa gång vill använda samma modell, eller om du vill prova en annan, och varför. Spara dokumentationen i din handledarportfölj.