handleda i undersökningsteknik / procedurer

handleda i undersökningsteknik / procedurer

Tema: Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte

Här hittar du förhållningssätt eller modeller för handledning eller återkoppling användbara för olika handledningssituationer och kontexter. Du kanske har ont om tid eller vill stötta någon att utveckla sin förmåga att resonera kring diagnos eller åtgärder. Vill du veta mer om aktuellt kunskapsläge vad det gäller användbar återkoppling, feedforward, bedömningsinstrument och skalor finns kortfattad info här.

Filmer för färdighetsträning

På denna sida hittar du  länkar till filmer som bland annat demonstrerar undersökningsteknik. Dessa kan den du handleder använda för att förbereda sig innan ett patientmöte eller för en situation. Som handledare kan detta [...]

Handledning före, under och efter patientmöten

Denna modell ger tips på olika sätt att förbereda för, engagera adepten i, och reflektera över, ett patientmöte.  Syftet är att optimalisera en individs möjligheter att lära sig så mkt som möjligt från ett patientmöte. Modellen erbjuder tips som innebär att du med enkla medel kan individ- och nivåanpassa aktiviteter,  handledning och återkoppling.

En omvänd (”flipped”) handledning i undersökningsteknik

Denna modell innebär att man använder filmer som visar hur man genomför t ex en procedur eller en statusundersökning. Som student/läkare under utbildning kan man förbereda sig innan handledningssituationen genom att titta på filmen [...]

Modell Peytons – fyra steg för färdighetsträning

Denna modell är lämplig för träning av färdighet vid praktiska moment. Syftet att underlätta för adepten att mer patientsäkert utföra ett moment genom ett mellansteg mellan observation, instruktion och eget utförande.

Till toppen