Exempel på utformning av AT

at-te

SUS i Lund, Neurokirurgiavdelningen intensivvård. Foto: Emil Langvad

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med AT  i olika delar av landet. Du får tips på hur man kan strukturera AT, skapa en meningsfull introduktion, planera för effektiv handledning,  och samarbeta med ledningar för att skapa goda förutsättningar för AT-läkares lärande och professionella utveckling under sin tjänstgöring.

Sverige runt

Denna karta och kartläggning är under arbete. Här kommer du att kunna hitta fler exempel från olika delar av landet på hur man planerat för AT. Klicka på den röda markeringen på kartan och klicka dig sedan vidare!

Karta_gaffelhandledning-2-2
Karta_gaffelhandledning