Handledning och lärande under AT, BT och ST

Handledning och lärande under AT, BT och ST kan se ut och upplevas mycket olika på olika arbetsplatser i olika regioner. Övergången till den nya, 6-åriga läkarprogrammet påverkar dagens AT-läkare. Antalet AT-platser har ökat men fortfarande finns det brist på AT-platser. Att planera för Bastjänstgöring (BT) är något man påbörjat i många regioner, men som fortfarande är en utmaning för många.

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med AT och BT i olika delar av landet. Du får tips på hur man kan skapa en bra introduktion för AT/BT, planera för effektiv handledning och samarbeten med ledningar för att skapa goda förutsättningar för läkare under utbildning.

Under arbete är också exempel på upplägg och genomförande av ST. Redan nu hittar du material under resursbankens olika teman t ex återkoppling, handledningsmodeller, bedömningsinstrument etc  som kan appliceras på alla utbildningsnivåer och material som är mer lämpligt för AT/BT eller ST nivå.

Sverige runt

 Denna karta och kartläggning är under arbete. Intervjuer är genomförda och mer material kommer att läggas in. Här kommer du att kunna hitta exempel från olika delar av landet på hur man planerat för AT och BT. Klicka på den röda markeringen på kartan och klicka dig sedan vidare!

Karta_gaffelhandledning-2-2
Karta_gaffelhandledning