Ta del av exempel på utformning av AT

Ta del av exempel på utformning av AT

Tema: Ta del av exempel på utformning av AT

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med AT i olika delar av landet. Du får tips på hur man kan strukturera AT, skapa en meningsfull introduktion, planera för effektiv handledning och samarbeta med ledningar för att skapa goda förutsättningar för AT-läkares lärande och professionella utveckling under sin tjänstgöring.

AT Eksjö

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö, har sedan åtskilliga år byggt upp en väl utvecklad lärandemiljö för utbildningsläkare, PTP-psykologer och studenter i aktuella yrkesgrupper.

AT Skellefteå

Medicin-geriatrik kliniken Skellefteå har utvecklat förutsättningar för AT som de fått högt betyg för i Sylfenkäten 2022. Cecilia Johansson, AT-studierektor beskriver här förberedelser för AT-läkarnas lärande och handledning.

AT på Skånes universitetssjukhus

Overgripande studierektor och AT-chefer samt AT-utvecklare berättar om möjligheter och utmaningar med många AT-läkare igång samtidigt på ett större universitetssjukhus.

Samverkan AT och ST i Örnsköldsvik

Primärvården i Örnsköldsvik består av 6 hälsocentraler där man kontinuerligt tar emot 10-12 AT-läkare som samtidigt arbetar vid hälsocentralerna, där de får likvärdiga förutsättningar. Här finns samverkar mellan AT och ST Bland annat besöker AT-läkare varandras vårdcentraler och ST-läkare genomför utbildningsmoment för AT-läkare.

AT-läkare trivs på Hallands sjukhus, Halmstad

Här berättar AT-chef, samordnare och studierektor om upplägg och arbetsmiljö för AT-läkarna på Hallands sjukhus Halmstad. Här finns en stark AT-organisation som kan stå upp för AT-läkarna och för deras arbetsmiljö och möjligheter till lärande och utveckling.

Exempel på utformning av AT

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med AT i olika delar av landet. Du får tips på hur man kan strukturera AT, skapa en meningsfull introduktion, planera för effektiv handledning, och samarbeta med ledningar för att skapa goda förutsättningar för AT-läkares lärande och professionella utveckling under sin tjänstgöring.

Till toppen