Förutsättningar för lärande och handledning

Goda förutsättningar för studenters, AT-, BT- och ST-läkares lärande i kliniskt arbete och för handledares möjligheter att stötta och utmana deras lärande påverkas av förhållanden som finns i deras omgivning. Här kommer du hitta hur olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet kan bidra med att skapa förutsättningar för lärande och handledning.

Lärande och handledning inom Hälso och sjukvården ur ett systemperspektiv

Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län

Personer med olika funktioner och på nivåer i organisationen kan bidra med att skapa bra förutsättningar för lärande och handledning. Det kan synliggöras genom systemperspektiv på det som genomförs och tydliggöra hur olika förutsättningar hänger ihop och kan samverka, se figur.

Nedan finns ett antal identifierat områden inom hälso- och sjukvårdens komplexa system som har betydelse för förutsättningar att lära och handleda i vårdens vardag.

Vi vet att det finns gott om goda exempel på förutsättningar för lärande och handledning på olika systemnivåer. Det är genom att dela såväl framgångskoncept som utmaningar som vi i samarbete över landet kan bereda väg för framtidens kompetenta läkare. Med BT och VFU i sexåriga läkarprogrammet finns ett unikt gemensamt fönster där delande och samarbete kan befästas och göra skillnad.

Så bidra med era goda exempel i stort och smått!

1. Välj tema

Jag vill:

Tema - förutsättningar
  • planera och introducera (1)
  • skapa och synliggöra strukturer och scheman (1)
  • utveckla administrativa funktioner (1)
  • utveckla digitala funktioner (1)
  • anpassa lokaler och redskap (1)
  • involvera andra yrkesgrupper (1)

Planera och introducera

För att kunna vara delaktig i och genomföra läkararbete som leder till ändamålsenligt lärande behövs planering och introduktion på flera nivåer. Innehåll och genomförande på de olika nivåerna kan komplettera och vara vägledande för varandra.

Utveckla administrativa funktioner

Förutsättningar för lärande och handledning är beroende av effektivt och professionellt administrativt stöd, det kan i en del sammanhang vara andra personer än dem som är handledare, ansvariga för VFU eller studierektorer.

Utveckla digitala funktioner

Digitaliseringen är en självklarhet. Här finns goda exempel på sådant som sticker ut och innovativt underlättar lärande och handledning på de olika systemnivåerna.

Anpassa lokaler och redskap

Hur lokaler är utformade, hur de är utrustade och vilka redskap som finns kan både underlätta och försvåra lärande och handledning i det kliniska arbetet.

Involvera andra yrkesgrupper

För att förstå och delta i kliniskt arbete krävs samarbete med andra yrkesgrupper. Olika yrkesgrupper underlättar för varandra genom teamarbete och interprofessionellt samarbete och studenter kan lära tillsammans interprofessionellt. Olika yrkesgrupper kan också underlätta handledning för varandra och bidra till...

Kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla

Att med systematik utvärdera, förbättra och utveckla de utbildningsuppdrag som genomförs i hälso- och sjukvården bidrar till goda förutsättningar för lärande och handledning. Förbättringskunskap, att med systematik identifiera förbättringsbehov och genomföra och följa upp förbättringar, är tillämpbart också på utbildning....