Planera för att ta emot studenter

Planera för att ta emot studenter

Låta studenterna vara så aktiva som möjligt

I ett stort antal studier har man funnit att läkarstudenter får mer ut av sin kliniska praktik och bättre läranderesultat om de får vara aktiva. Att delta i arbetet, föra kliniska resonemang och diskussioner [...]

Examination, bedömning

En examination utgör underlag för betygssättning vilket på svenska läkarprogram innebär att du antingen kan bli godkänd eller inte godkänd, inga andra betygsnivåer finns. Som handledare är det inte du som examinerar utan för varje kurs är det en utsedd examinator som gör en sammanlagd bedömning av huruvida varje enskild student är godkänd på kursen eller inte.

Om det 6-åriga läkarprogrammet och BT

Från och med den 21 juli 2021 är läkarutbildning i Sverige en 12 terminer lång utbildning. Det innebär att läkarprogrammet blir en termin längre än den tidigare på  5,5 år och loch ger legitimation direkt efter examen. Du som går det nya läkarprogrammet med start hösten 2021 kommer inte att genomföra den allmäntjänstgöringen (AT) på 18 månader som tidigare krävdes för en legitimation. Istället införs den ettåriga bastjänstgöringen (BT) som också blir den första delen i specialistläkarutbildningen (ST).

Om en student brister i basalt professionellt förhållningssätt

Kan en student bli underkänd? Som handledare kan det vara svårt att veta vilka krav man kan ställa på studenter på olika terminer i professionellt förhållningssätt. Avviker studenten så pass mkt att du behöver agera som handledare och rapportera vidare?

Till toppen