Material

Material

Pendletons modell för återkoppling

Modellens syfte är att försäkra sig om att den du handleder,  både själv och i dialog med handledare (och eventuellt andra) identifierar styrkor, dvs fokuserar på det som fungerade bra, och inte fastnar i [...]

Grupphandledning och reflektionsgrupper

På denna sida kan du ta del av kunskaper och erfarenheter av grupphandledning och reflektionsgrupper som relaterar till läkares och läkarstudenters lärande i det dagliga arbetet.

AT Eksjö

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö, har sedan åtskilliga år byggt upp en väl utvecklad lärandemiljö för utbildningsläkare, PTP-psykologer och studenter i aktuella yrkesgrupper.

AT Skellefteå

Medicin-geriatrik kliniken Skellefteå har utvecklat förutsättningar för AT som de fått högt betyg för i Sylfenkäten 2022. Cecilia Johansson, AT-studierektor beskriver här förberedelser för AT-läkarnas lärande och handledning.

AT på Skånes universitetssjukhus

Overgripande studierektor och AT-chefer samt AT-utvecklare berättar om möjligheter och utmaningar med många AT-läkare igång samtidigt på ett större universitetssjukhus.

Filmer för diskussion om handledning och lärande

Nedan hittar du ett antal  filmer som du kan använda tillsammans med kollegor eller i handledarutbildning för diskussioner om handledning, professionellt bemötande av studenter/läkare under utbildning, återkoppling eller handledningssamtal. Filmerna är inga instruktionsfilmer och [...]

Samverkan AT och ST i Örnsköldsvik

Primärvården i Örnsköldsvik består av 6 hälsocentraler där man kontinuerligt tar emot 10-12 AT-läkare som samtidigt arbetar vid hälsocentralerna, där de får likvärdiga förutsättningar. Här finns samverkar mellan AT och ST Bland annat besöker AT-läkare varandras vårdcentraler och ST-läkare genomför utbildningsmoment för AT-läkare.

Gaffelhandledning – Barnkliniken, Östersunds sjukhus

Här hör du Gustaf Tanghøj, barnläkare och ST-studierektor på barnkliniken Östersunds sjukhus berätta om hur de jobbat med dagbakjours-verksamhet sedan lång tid tillbaka vilket de nu ser angränsar till gaffelmottagning  utan att ha känt [...]

Gaffelhandledning – Olof Petris Vårdcentral

Gaffelhandledning på Olof Petris Vårdcentral, Örebro Hör Anna Wikblom, ST-läkare och studierektor för AT-läkarna i primärvård (nära vård) berätta om hur de använder gaffelmottagning med studenter, AT-läkare och andra grupper av läkare under [...]

Till toppen