PLANERA

PLANERA

Informationsfilmer om BT

Här hittar du filmer om bland annat målbeskrivningar, bedömningsinstrument under BT, samt regelverk och hur du kan stötta handledning och lärande.

Tema: Ta del av exempel på utformning av BT

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med BT i olika delar av landet. Du får tips på anställningsformer, exempel på extern granskning, upplägg och utbildning av BT-handledare. 

Utbildningsstrategi och ledning

Personer med olika funktioner, på olika nivåer, i organisationen kan bidra med att skapa bra förutsättningar för lärande och handledning. Det kan synliggöras genom systemperspektiv på det som genomförs. Ur ett ledningsperspektiv är utbildningsstrategier för att stärka och kvalitetssäkra klinisk utbildning en viktig aspekt.

När studenten eller AT, BT, ST-läkaren inte mår bra

Ett förhållningssätt och en modell för återkoppling som går i linje med andra modeller för återkoppling i dialog (utforskande återkopplings- och handledningssamtal) är så kallad ARTful återkoppling. Lyssna på podden på samma tema!

Poddar för ’Journal Clubs’ om handledning och lärande

Inlägg av Anna Beck, Distriktsläkare, Studierektor för ST-Läkare Luleå Boden, Allmänläkarkonsult samordnare Region Norrbotten Nedan hittar du ett antal  poddar med tillhörande beskrivningar och webbplatsmaterial som du kan använda tillsammans med [...]

EFFECT

Modell för återkoppling till handledare från ST-läkare.

En påminnelse om hur mycket du som handledare betyder

"För mig äringen handledare anonym. De har introducerat mig till sin medicinska sfär och fångat mitt intresse. Handledare som varit medvetna om sin roll har även behandlat mig som en framtida kollega. När jag nu förbereder mig inför att välja min framtida bana tror jag inte på att slumpen avgör vart jag vill söka mig. Jag tror på att erfarenheter av god handledning spelar roll.”

Till toppen