PLANERA

PLANERA

Återkoppling till dig som handledare

Be om strukturerad återkoppling på din handledning. Det kan vara lättare för den du handleder att ge dig återkoppling om du använder ett formulär för att strukturera återkopplingen.

Workshop: Är vi förebilder som handledare?

Om aktiviteten I denna aktivitet identifierar och problematiserar ni konkreta beteenden hos handledare ni uppfattar som förebilder, samt vilka normer och värderingar på er arbetsplats som påverkar handledarbeteenden. Uppskattad tid för aktiviteten ca 45-60 [...]

Workshop: Ger vi användbar återkoppling?

Om aktiviteten I denna aktivitet tittar ni på en eller fler filmer tillsammans, problematiserar användbarheten av den återkoppling ni sett på filmen i mindre grupper och ger förslag på hur återkoppling kan bli användbar. [...]

Workshop: Fikapaus – hur hanterar ni skitsnack?

Om aktiviteten I denna aktivitet problematiserar ni hur man agerar när värderande och nedvärderande kommentarer nämns om kollegor genom att använda en modell för etisk analys. Uppskattad tid till aktiviteten ca en timme. Syfte [...]

Till toppen