PLANERA

PLANERA

Fall för workshops om handledning och lärande

Här finns samlade case- och fallbeskrivningar för diskussion kopplade till olika workshops och övningar. På sidan "Jag vill anordna workshops för kollegor" hittar du förslag på olika aktiviteter med bsekrivningar av syfte, förberedelse och [...]

Workshop: Hur ger vi återkoppling vid morgonmöten?

Om aktiviteten I denna aktivitet tittar ni på en film tillsammans, diskuterar användbarheten av den återkoppling ni sett på filmen i mindre grupper och ger förslag på hur återkoppling under morgonmöten kan bli mer [...]

Informationsfilmer om BT

Här hittar du filmer om bland annat målbeskrivningar, bedömningsinstrument under BT, samt regelverk och hur du kan stötta handledning och lärande.

Tema: Ta del av exempel på utformning av BT

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med BT i olika delar av landet. Du får tips på anställningsformer, exempel på extern granskning, upplägg och utbildning av BT-handledare. 

Ledning, systemförståelse och strategier för lärande och handledning

Personer med olika funktioner, på olika nivåer, i organisationen kan bidra med att skapa bra förutsättningar för lärande och handledning. Det kan synliggöras genom systemperspektiv på det som genomförs. Ur ett ledningsperspektiv är utbildningsstrategier för att stärka och kvalitetssäkra klinisk utbildning en viktig aspekt.

När studenten eller AT, BT, ST-läkaren inte mår bra

Ett förhållningssätt och en modell för återkoppling som går i linje med andra modeller för återkoppling i dialog (utforskande återkopplings- och handledningssamtal) är så kallad ARTful återkoppling. Lyssna på podden på samma tema!

Till toppen