Material

Material

”ARTful” återkoppling i dialog

Ett förhållningssätt och en modell för återkoppling som går i linje med andra modeller för återkoppling i dialog (utforskande återkopplings- och handledningssamtal) är så kallad ARTful återkoppling. Lyssna på podden på samma tema!

Att ta emot återkoppling

Hur reagerar vi på feedback? Fundera över hur du själv brukar ta emot återkopplingen från andra i din omgivning. Hur upplever du balansen mellan att vilja växa och utvecklas och samtidigt accepteras precis som du är?

Återkoppling till dig som handledare

Be om strukturerad återkoppling på din handledning. Det kan vara lättare för den du handleder att ge dig återkoppling om du använder ett formulär för att strukturera återkopplingen.

Utforskande återkopplings- och handledningssamtal

Återkoppling i dialog och utforskande handledningssamtal är modeller som ger tillfälle till ömsesidig reflektion där man är transparent med sitt eget perspektiv och samtidigt nyfiken på den andres sätt att resonera.

Modell för etisk analys

Denna modell  för etisk analys är framtagen av Sveriges arbetsterapeuters etiska råd. Tanken är att utifrån en fallbeskrivning baserad på egna erfarenheter (alternativt fallexempel ni hittar här) problematisera etiskt och professionellt förhållningssätt och identifiera handlingsalternativ genom att använda en struktur för etisk analys.

Workshop: När vi inte når fram med vår återkoppling

Om aktiviteten I denna aktivitet utgår ni från ett förhållningsätt till återkoppling, som kallas för growth mindset - ett dynamiskt tankesätt. Deltagarna diskuterar hur man kan agera när återkoppling inte når fram eller när [...]

Till toppen