Ett kunskapsstöd för handledning och lärande
under AT, BT, ST och läkarutbildningen.

Ett kunskapsstöd för handledning och lärande under AT, BT, ST och läkarutbildningen.

Klinisk handledning av läkare under utbildning

Ta del av och bidra med material, erfarenheter och exempel från hela landet.

Nyhet
Fler digitala formulär
Digitala formulärAnvänd digitala formulär för
återkoppling till den du handleder
eller för återkoppling på din egen
handledning.
Ett tvärprofessionellt nätverk för att vidareutveckla, förvalta och sprida kompetens i klinisk handledning.
Nyhet
Handledarakademin
Läs mer
Nyhet
Nya filmer
TILL FILMSIDANNya filmer om
undersökningsteknik och
procedurer för
färdighetsträning.

Ett kunskapsstöd för handledning och lärande under AT, BT, ST och läkarutbildningen.

Klinisk handledning av läkare under utbildning

Ta del av och bidra med material, erfarenheter och exempel från hela landet.

Nyhet
Fler digitala formulär
Digitala formulärAnvänd digitala formulär för
återkoppling till den du handleder
eller för återkoppling på din egen
handledning.
Nyhet
Handledarakademin
Läs merEtt tvärprofessionellt nätverk för att
vidareutveckla, förvalta och sprida
kompetens i klinisk handledning.
Nyhet
Nya filmer
TILL FILMSIDANNya filmer om undersöknings-
teknik och procedurer för
färdighetsträning.

Ett kunskapsstöd för handledning och lärande under AT, BT, ST och läkarutbildningen.

Klinisk handledning av läkare under utbildning

Jag vill handleda

Jag vill planera för AT/BT och studenter

Nyhet
Fler digitala formulär
Digitala formulärAnvänd digitala formulär för
återkoppling till den du handleder
eller för återkoppling på din egen
handledning.
Nyhet
Handledarakademin
Läs merEtt tvärprofessionellt nätverk för att
vidareutveckla, förvalta och sprida
kompetens i klinisk handledning.
Nyhet
Nya filmer
TILL FILMSIDANNya filmer om undersöknings-
teknik och procedurer för
färdighetsträning.

Vanliga frågor

Nedan följer några exempel på vad som kan vara bra att börja med.

Ett tips är att börja på sidan om:

Utifrån detta kan du hitta olika modeller för återkoppling med illustrerande filmer du kan ha användning för, oavsett på vilken nivå du handleder, t ex:

som i studier har visat sig särskilt användbar. Du kan också hitta modeller för handledning att använda i anslutning till patientmöten t ex:

  • OMP, och
  • SNAPPS, två modeller för att inkludera den du handleder i kliniska resonemang, eller
  • Peytons, en väl använd modell för färdighetsträning.

Vill du titta på korta filmer som illustrerar handledningssituationer att diskutera med dina kollegor eller filmer för den du handleder att titta på innan en handledningssituation hittar du flera här:

Snabbtips! OMP är en modell som: ”är lämplig att använda vid patientmöten på t ex akuten. Syftet är att stimulera adepten att själv resonera samt som handledare kortfattat instruera och ge återkoppling även när tiden är knapp.”

Du hittar fler modeller under samma kategori om du är nyfiken på andra modeller för olika situationer. Ta gärna del av hur läkare runt om i Sverige beskriver Gaffelmottagning som är ett sätt att strukturera handledning av fler adepter bland annat i akutvård eller på mottagning.

Nu finns lite material om utformning av BT under startsidans ”Jag vill planera för AT/BT och studenter”>”Ta del av exempel på utforming av BT”.  Materialet är ftamtaget av Anna Hertin, Region Jönköpings Län, och hon kommer att lägga in mer material efter hand.

Har du tips om BT material så kontakta gärna Anna via handledningsspecialist@med.lu.se

EPA står för Entrustable Professional Activities och är relevant för dig som läkare och handledare att känna till. Här kan du läsa mer om EPA. 

Mycket av materialet kan man använda även vid handledning av ST-läkare och hur man skapar förutsättningar för god handledning på ST-nivå. Du kan t ex ha nytta av material om återkoppling, handledningssamtal, coaching efter bedömning, instrument för bedömning etc.

Handledningsmodeller som tidigare adresserade ”studenten” är nu modifierade till att rikta sig till ”den handledda” och kan passa på olika utbildningsnivåer. (Peytons, OMPSNAPPS, Stöd för åtgärdsresonemang, etc.) Det finns coachande modeller som passar extra bra för ST-läkare och andra som kommit längre i sin utbildning. Modeller som också passar bra att använda efter bedömningar när man som läkare under utbildning tycker att bedömningen är orättvis eller svår att ta till sig t ex Coachande handledning efter bedömning

Du hittar också verktyg för utvärdering av handledning eller den kliniska lärandemiljön, info om EPA på både student- och ST-nivå och spelet HUSET om lärandekultur som passar på olika nivåer.

Vill du titta på korta filmer som illustrerar handledningssituationer att diskutera med dina kollegor eller filmer för den du handleder att titta på innan en handledningssituation hittar du flera här:

Under ”Jag vill utbilda handledare” arbetar vi med material som kan passa för både ST-läkare och ST-handledare. Här har vi även lagt socialstyrelsens stöd för utformning av handledarutbildning på ST-nivå; Stöd till handledarutbildning (socialstyrelsen.se).

Då vår finansiering i nuläget inte täcker skapande av mer material specifikt för denna nivå så har vi inte kunnat uppfylla alla önskningar om ST-material. Vi hoppas att så småningom kunna möta önskemål om t ex:

  • hur man arbetar med och följer upp IUP (individuell utbildningsplan),
  • hur man stöttar handledaren i den svåra uppgiften att både skapa relation, coacha, ge feedback mm men också hålla i den långa processen och följa upp mål, effektivt stämma av innan och efter sidotjänstgöringar, etc.

Allt material är baserat på antingen publikationer inom medicinsk pedagogik eller läkares bidrag (berättelser, intervjuer, exempel på hur de arbetar, idéer eller material de själva skapat och som ibland men inte alltid publicerats eller genomgått kollegial granskning).

Urvalet kan liknas lite vid det man inom forskning kallar snöbollsurval och respondentdriven ”sampling” dvs vi har inkluderat material vi själva identifierat i litteraturen, på konferenser etc. och sedan översatt och modifierat till svenska förhållanden. Detta har följts av att andra hört av sig med material och bett andra de känner till att i sin tur bidra med material. Materialet växer då som en snöboll som rullar. Det material som skapats av andra än webbplatsansvariga har sitt namn på den sidan det ligger. Det finns inga kommersiella intressen i webbplatsen. Allt material är fritt att använda utan kostnad. Läs mer här om webbplatsen och vilka som ligger bakom den.

Skulle du vara tveksam till, ha frågor om eller återkoppling på något material så hör gärna av dig via kontaktsidan. Vi arbetar ständigt med att ifrågasätta och förbättra utifrån självgranskning och återkoppling.