Hitta och söka efter specifika begrepp

Sök efter begrepp och innehåll, eller klicka dig vidare genom genvägarna.

Sök på webbplatsen

Randomiserat urval

anpassa lokaler och redskap (1) engagera kollegor i handledning (2) examination och bedömningar (2) exempel på AT upplägg runt om i landet (2) Filmer och poddar (4) få info om det nya 6-åriga läkarprogrammet (2) generella tips för användbar återkoppling (2) Genomföra bedömningar och handlednings- och återkopplingssamtal (14) gör en plan för studenternas lärande, handledning och återkoppling (2) HANDLEDA (39) Handleda flera samtidigt (4) handleda i konsultationsmetodik (1) handleda i undersökningsteknik / procedurer (5) Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte (30) handleda studenter på akuten (2) handledningssamtal (6) instrument för bedömning och återkoppling (3) involvera andra yrkesgrupper (1) kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla (1) likarätt, inkludering och motverka diskriminering (2) Läsa om EPA (1) Läsa om EPA (1) läsa om ersättning och policy för handledningsuppdrag (2) låta studenterna vara så aktiva som möjligt (2) modeller för återkoppling (8) om en student brister i basalt professionellt förhållningssätt (4) PLANERA (34) Planera för att ta emot studenter (14) planera och introducera (1) riktlinjer för patienters medverkan i undervisning (2) skapa en meningsfull introduktion (2) SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDLEDNING OCH LÄRANDE (7) skapa och synliggöra strukturer och scheman (1) spela - Huset (1) Spela spel om lärandekultur (2) stöd om återkopplingen inte når fram (5) ta del av exempel på planer för handledning (2) Ta del av exempel på utformning av AT (7) Ta del av exempel på utformning av BT (5) ta del av riktlinjer för patienters medverkan i undervisning (2) Utbildningsstrategi och ledning (1) utveckla administrativa funktioner (1) utveckla digitala funktioner (1) Utvärdera lärandeklimat och handledning (7) Utvärdera och få återkoppling på handledning (6)