Hitta och söka efter specifika begrepp

Sök efter begrepp och innehåll, eller klicka dig vidare genom genvägarna.

Sök på webbplatsen

Randomiserat urval

anpassa lokaler och redskap (1) Använda fall för diskussion (2) engagera kollegor i handledning (5) examination och bedömningar (2) Filmer och poddar (6) få info om det nya 6-åriga läkarprogrammet (2) generella tips för användbar återkoppling (3) Genomföra bedömningar och handlednings- och återkopplingssamtal (19) grupphandledning (1) HANDLEDA (43) Handleda flera samtidigt (5) handleda i konsultationsmetodik (1) handleda i undersökningsteknik / procedurer (5) handleda studenter på akuten (2) handledningssamtal (10) instrument för bedömning och återkoppling (5) involvera andra yrkesgrupper (1) kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla (1) Ledning, systemförståelse och strategier för lärande och handledning (2) likarätt, inkludering och motverka diskriminering (6) Läsa om EPA (1) Läsa om EPA (1) läsa om ersättning och policy för handledningsuppdrag (2) låta studenterna vara så aktiva som möjligt (2) modeller för handledning (16) modeller för återkoppling (13) om en student brister i basalt professionellt förhållningssätt (4) PLANERA (38) Planera för att ta emot studenter (15) planera och introducera (1) riktlinjer för patienters medverkan i undervisning (2) skapa en meningsfull introduktion (2) SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDLEDNING OCH LÄRANDE (7) skapa och synliggöra strukturer och scheman (1) spela - Huset (1) Spela spel om lärandekultur (3) stöd om återkopplingen inte når fram (10) ta del av exempel på planer för handledning (2) Ta del av exempel på utformning av BT (7) ta del av riktlinjer för patienters medverkan i undervisning (2) utveckla administrativa funktioner (1) utveckla digitala funktioner (1) utvärdera hur lärandeklimat och handledning uppfattas på din arbetsplats (12) Utvärdera lärandeklimat och handledning (13) Utvärdera och få återkoppling på handledning (13)