Handleda

Här hittar du stöd och inspiration för din egen handledning eller för handledning tillsammans med kollegor på din arbetsplats.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Föredrar du en översikt över allt material? Använd istället webbplatskartan.

1. Välj tema

Jag vill:

Tema - handledning
 • Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte (31)
 • Genomföra bedömningar och handlednings- och återkopplingssamtal (15)
 • Handleda flera samtidigt (3)
 • Läsa om EPA (1)
 • Utvärdera och få återkoppling på handledning (5)
 • Filmer och poddar (5)

2. Filtrera din sökning

Kategori - handleda
 • handledningssamtal (7)
 • modeller för handledning (13)
 • stöd om återkopplingen inte når fram (6)
 • handleda i undersökningsteknik / procedurer (4)
 • generella tips för användbar återkoppling (1)
 • modeller för återkoppling (10)
 • instrument för bedömning och återkoppling (4)
 • handleda studenter på akuten (1)
 • riktlinjer för patienters medverkan i undervisning (1)
TEMABESKRIVNING

Tema: Genomföra bedömningar och handlednings- och återkopplingssamtal

Här hittar du modeller för avlastande och utforskande handledningssamtal. Här hittar du instrument för bedömning och återkoppling och stöd för hur du ska coacha efter bedömning eller få stöd i hur jag ska göra om återkopplingen inte når fram.

Feedforward – ”nästa gång pröva att…”

Vad innebär ”feedforward” ? Feedforward kan översättas som framåtsiktande återkoppling. Forskning om återkoppling* har visat att feedforward  i form av återkoppling som ger den du handleder stöd för HUR denna kan komma vidare mot sitt mål är särskilt användbar och...

Pendletons modell för återkoppling

Modellens syfte är att försäkra sig om att den du handleder,  både själv och i dialog med handledare (och eventuellt andra) identifierar styrkor, dvs fokuserar på det som fungerade bra, och inte fastnar i det som inte fungerade. Fokus ligger...

Sandwich-modellen för återkoppling

Modellens syfte är att ge stärkande och utvecklande återkoppling på kort tid. Sandwich-feedback kan ge omedelbar och värdefull information i samband med ett patientmöte.. Sandwichmodellen har problematoiserats då den positiva feedbacken kan uppfattas som mindre genuin och som enbart en...

Utforskande återkopplings- och handledningssamtal

Återkoppling i dialog och utforskande handledningssamtal är modeller som ger tillfälle till ömsesidig reflektion där man är transparent med sitt eget perspektiv och samtidigt nyfiken på den andres sätt att resonera.

”ARTful” återkoppling i dialog

Ett förhållningssätt och en modell för återkoppling som går i linje med andra modeller för återkoppling i dialog (utforskande återkopplings- och handledningssamtal) är så kallad ARTful återkoppling. Lyssna på podden på samma tema!

Instrument för bedömning och återkoppling

På denna sida kan du läsa mer om bedömningsinstrument. Här hittar du bland annat beskrivningar av och länkar till instrument som validerats i andra länder och som översatts och modifierats för svenska förhållanden som te x Mini-CEX och DOPS. Du...

Handleda i patientcentrad konsultationsmetodik

Modellen patientcentrerad konsultation i tre delar, ibland kallad Kalymnosmodellen, används på alla läkarprogram i Sverige samt på konsultationskurser för ST-läkare. Handledning sker ofta i samband med återkoppling efter medsittning.

När studenten eller AT, BT, ST-läkaren inte mår bra

Ett förhållningssätt och en modell för återkoppling som går i linje med andra modeller för återkoppling i dialog (utforskande återkopplings- och handledningssamtal) är så kallad ARTful återkoppling. Lyssna på podden på samma tema!

Avlastande handledningssamtal

”Jag tycker att det är viktigt att lägga ner möda i skuldproblematik. Man måste kanske hjälpa personen mer med frågor och påståenden än vid t ex sorgen. Sorgen är trots allt på något sätt naturligare, den är definitiv, lättare att...

Coachande handledning efter bedömning

Handledningssamtal för ST-läkare syftar till att utveckla ST-läkaren på olika områden och kan behandla ST-läkarens professionella utveckling generellt, medicinska frågor men också organisation, etik, relationer till övrig personal, karriärutveckling och social situation om detta är något man är överens om....

Vill du bidra, dela med dig av en idé, ett arbetsätt ellar annat? Hör av dig!